Halo Wars 2 Wraith APC
Kai du wraith apc
Halo Wars 2 Wraith APC

Created for Halo Wars 2 awakening the nightmare.
A variant based from Pete Norris' wraith.

More artwork
Kai du floodKai du locustKai du scarab